โรงเรียนลูกผู้ชาย E2S (Education To Success)

181 ม.3 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000    โทรสำนักงาน: 087-1144557, 037-326218

Facebook  : โรงเรียนกวดวิชาE2S , LineID : e2stutor

บริหารงานโดย พ.อ.ดร.เอกภพ ภาณุมาศตระกูล : 087-5566772, 083-0451775