Flowchart: Multidocument: หลักสูตรกวดวิชา เตรียมทหาร

     1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเตรียมทหาร  วันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร ม.ต้น

รับ ม.1 – ม.2 เรียนเนื้อหาในระดับ ม.2

รับ ม.3 – ม.5 อายุไม่เกิน 17 ปี  เรียนเนื้อหาในระดับสอบเตรียมทหาร และเตรียมอุดม

เทอม 1 เปิดเรียน 7 มิ.ย.57 - 14 ก.ย.57  ,  เทอม 2 เปิดเรียน 8 พ.ย.57 – 15 ก.พ.58

 1A. เรียน เสาร์+อาทิตย์  พักที่โรงเรียนคืนวันเสาร์ 

ค่าใช้จ่าย 16,900 บาท / เทอม

(ตารางเรียน ม.1-ม.2)  (ตารางเรียน ม.3 ขึ้นไป)

1000 น. วันเสาร์ – 1500 น. วันอาทิตย์

- เรียนเนื้อหาวิชาการ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ ไทย สังคม

-  ฝึกพลศึกษา ออกกำลังกาย และว่ายน้ำ 

-  ทบทวน ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเข้าเตรียมทหาร เทคนิค การเอาชนะข้อสอบ ทำแบบทดสอบ ทุกสัปดาห์ รวมมากกว่า 1500 ข้อ

สวัสดิการ

- เรียนห้องแอร์  พักค้างแรมที่โรงเรียน คืนวันเสาร์  (นอนห้องแอร์ เตียง 2 ชั้น )

- ทัศนศึกษา 1 ครั้ง (สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน)

- อาหาร สัปดาห์ละ 4 มื้อ 

- เอกสาร ตำราเรียน  แนวข้อสอบเก่า

- มีครูดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

- รวมค่าลงสระและค่าเรียนว่ายน้ำแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

 

2. หลักสูตร เตรียมความพร้อมสอบเตรียมทหาร เดือนตุลาคม

รับ ม.1 และ ม.2 เรียนเนื้อหาในระดับ ม.1และ ม.2

รับ ม.3 – ม.5 อายุไม่เกิน 17 ปี  เรียนเนื้อหาในระดับสอบเตรียมทหาร และเตรียมอุดม

2A. ชั้น ม.3 – ม.5

เปิดเรียน 4 ต.ค.57 – 25 ต.ค.57

ค่าใช้จ่าย 17,900 บาท

เรียนทุกวัน

0800-1600 เรียนวิชาการภาคเช้า-บ่าย  (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย  สังคม)

1600-1800  ฝึกพลศึกษา ออกกำลังกาย หรือฝึกว่ายน้ำ

1900-2100 เรียนวิชาการภาคค่ำ

2130-2300  ฝึกทำแบบฝึกหัดแนวข้อสอบ  (บังคับทำทุกคน)

2B. ชั้น ม.1 – ม.2

เปิดเรียน 5 ต.ค.57 – 25 ต.ค.57

ค่าใช้จ่าย 16,900 บาท

ทำข้อสอบ

ทำแบบทดสอบ ทุกวัน รวมมากกว่า 1000 ข้อ

ทดสอบเหมือนจริง ครบทุกเหล่าทัพ จำนวน 4  ชุดข้อสอบเจาะทำข้อสอบ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติมอีก กว่า 500 ข้อ

 

สวัสดิการ

 

เรียนห้องแอร์  นอนห้องแอร์ เตียง 2 ชั้น  , ทัศนศึกษา/กิจกรรม นอกพื้นที่ 1 ครั้ง  อาหาร  นมกล่อง  เอกสาร ตำราเรียน  ซักผ้า  ประกันอุบัติเหตุ รับจำนวนจำกัด  จำนวน 3 ห้อง ห้องละ 35 คนเท่านั้น  

 

3. หลักสูตร ติวเข้ม เตรียมสอบเตรียมทหาร เดือนมีนาคม

รับ ม.2 เรียนเนื้อหาในระดับมัธยม ต้น (เน้นเนื้อหา ม.3)

รับ ม.3 – ม.5 อายุไม่เกิน 17 ปี  เรียนเนื้อหาในระดับสอบเตรียมทหาร และเตรียมอุดม

3A. ชั้น ม.3 – ม.5 (สอบเตรียมทหาร)

เปิดเรียน 7 มี.ค.58 – สอบเตรียมฯ เสร็จ

ค่าใช้จ่าย 21,400 บาท

ไม่รวมค่าสมัครสอบ

เรียนทุกวัน

0800-1600 เรียนวิชาการภาคเช้า-บ่าย  (คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย  สังคม)

1600-1800  ฝึกพลศึกษา ออกกำลังกาย หรือฝึกว่ายน้ำ

1900-2100 เรียนวิชาการภาคค่ำ

2130-2300  ฝึกทำแบบฝึกหัดแนวข้อสอบ  (บังคับทำทุกคน)

3B. ชั้น ม.1 – ม.2

เปิดเรียน 8 มี.ค.58 – 29 มี.ค.58

ค่าใช้จ่าย 16,900 บาท

ทำข้อสอบ

ทำแบบทดสอบ ทุกวัน รวมมากกว่า 1000 ข้อ

ทดสอบเหมือนจริง ครบทุกเหล่าทัพ จำนวน 4  ชุดข้อสอบเจาะทำข้อสอบ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติมอีก กว่า 500 ข้อ

 

 

สวัสดิการ

 

เรียนห้องแอร์  นอนห้องแอร์ เตียง 2 ชั้น  , ทัศนศึกษา/กิจกรรม นอกพื้นที่ 1 ครั้ง  อาหาร  นมกล่อง  เอกสาร ตำราเรียน  ซักผ้า  ประกันอุบัติเหตุ 

·        ทางโรงเรียนให้คำปรึกษาในการสมัครสอบ 4 เหล่า โดยนักเรียนต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้เรียบร้อยก่อนเปิดเรียน

·        ทางโรงเรียน ให้คำปรึกษา จัดที่พัก จัดรถรับส่ง ในการสอบรอบสอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

4. หลักสูตร เตรียมความพร้อมความคิด คณิต วิทย์ อังกฤษ  เดือน เมษายน

รับนักเรียนที่กำลังขึ้นชั้น  ม.1 - ม.2  เรียนเนื้อหาและทบทวนในระดับ ม.2 + แนวข้อสอบเตรียมทหาร

รับนักเรียนที่กำลังขึ้นชั้น ม.3 – เรียนเนื้อหาและทบทวน ในระดับ ม.3 + แนวข้อสอบเตรียมทหาร

4A. กำลังขึ้นชั้น ม.3

เปิดเรียน 18 เม.ย.58 – 1 พ.ค.58

ค่าใช้จ่าย 13,900 บาท

เรียนทุกวัน

0800-1600 เรียนวิชาการภาคเช้า-บ่าย  (คณิต วิทย์ อังกฤษ)

1600-1800  ฝึกพลศึกษา ออกกำลังกาย หรือฝึกว่ายน้ำ

1900-2100 เรียน/ทบทวนวิชาการ/ฝึกทำแนวข้อสอบ

4B. กำลังขึ้นชั้น ม.1 – ม.2

เปิดเรียน 18 เม.ย.58 – 1 พ.ค.58

ค่าใช้จ่าย 13,900 บาท

 

ทำข้อสอบ

ทำแบบทดสอบ ทุกวัน รวมมากกว่า 1000 ข้อ

ทดสอบเหมือนจริง ครบทุกเหล่าทัพ จำนวน 4  ชุดข้อสอบเจาะทำข้อสอบ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  เพิ่มเติมอีก กว่า 500 ข้อ

 

สวัสดิการ

 

เรียนห้องแอร์  นอนห้องแอร์ เตียง 2 ชั้น  , ทัศนศึกษา/กิจกรรม นอกพื้นที่ 1 ครั้ง  อาหาร  นมกล่อง  เอกสาร ตำราเรียน  ซักผ้า  ประกันอุบัติเหตุ 

 

Flowchart: Multidocument: หลักสูตรกวดวิชา ป.6 – ม.6

 

หลักสูตร ม.ต้น สอนสดโดย อ.จากโรงเรียนเหล่าทัพ  วันเสาร์-อาทิตย์ (รับทั้งชายและหญิง)

รับ ม.1 -  ม.3  เรียนเนื้อหาในระดับสอบเตรียมทหาร และเตรียมอุดม

1. คณิตศาสตร์

2. วิทย์ ฟิสิกส์ และวิทย์กายภาพ

3 วิทย์ เคมี และ ชีวะ

3. ภาษาอังกฤษ

4. ภาษาไทย และ สังคม

2,500 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

วันเสาร์

1010 - 1200  , 1310 – 1500  

วันอาทิตย์

0800-0950 , 1010-1200 , 1310-1500 

 

หลักสูตรเรียนจากสื่อการสอน VDO เรียน วันเสาร์-อาทิตย์  พร้อมอาหารและที่พัก   (สมัครเรียนได้ทั้งชายและหญิง)

รับ ชั้น ป.6 - ม.6  เรียนเนื้อหา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ โดยคำแนะนำของโรงเรียน

เลือกวิชาเรียน ตามขอบเขตในหลักสูตร รายละเอียดใน หลักสูตรเรียนจากสื่อการสอน VDO ลงเรียน 3  วิชา ขึ้นไป หรือต้องการคำปรึกษา ติดต่อ พี่เก๋ 087-1144557

***เงื่อนไขพิเศษ ที่พัก คืนวันเสาร์ นอนห้องแอร์  (แยกชาย – หญิง)  + อาหาร 4 มื้อ เทอมละ 3,500 บาท (มีครูควบคุมดูแล)

 

หลักสูตรเรียนจากสื่อการสอน VDO เรียนได้ทุกวัน 1200-2000 น. , เสาร์-อาทิตย์ 0900-2000  (สมัครเรียนได้ทั้งชายและหญิง)

รับ ชั้น ป.6 - ม.6  เรียนเนื้อหา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ โดยคำแนะนำของโรงเรียน

ชื่อวิชา

ผู้สอน

รหัส

จำนวนแผ่น

DVD  -  แบบ1

DVD - แบบ 2

ระยะเวลา 1 ปี

ระยะเวลา 4 เดือน

หลักสูตร ป.6 ทบทวนเนื้อหาระดับประถม และการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล

ติวเข้มวิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

ดร.พจน์

BIO-P01P

13

3500

2500

วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.สุพรรษา

SC-P01

14

3500

2500

ติวเข้มภาษาอังกฤษ ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.เรวัตร

EN-P101

13

3500

2500

ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.เรวัตร

EN-P102

14

3500

2500

ภาษาไทย ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.ระวิวรรณ

TH-P01K

14

3500

2500

ติวเข้มสังคม ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.เบียร์

SO-P01B

18

3500

2500

ตะลุยโจทย์สังคม ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.เบียร์

SO-P02B

18

3500

2500

สังคมศึกษา ป.6 สอบเข้า ม.1

อ.บอล

SO-P01A

14

3500

2500

ชื่อวิชา

ผู้สอน

รหัส

จำนวนแผ่น

DVD  -  แบบ1

DVD - แบบ 2

ระยะเวลา 1 ปี

ระยะเวลา 4 เดือน

หลักสูตร ม.1 -  ม.3  ทบทวนเนื้อหา ม.ต้น และการเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1

อ. อุ๊จัง

MA-M101A

15

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2

อ. อุ๊จัง

MA-M102A

12

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1

อ. อุ๊จัง

MA-M103A

14

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2

อ. อุ๊จัง

MA-M104A

12

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1

อ. อุ๊จัง

MA-M105A

22

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2

อ. อุ๊จัง

MA-M106A

14

3500

2500

ฟิสิกส์ ม.ต้น พื้นฐานไฟฟ้า+ของเหลว+คลื่น

อ.เอกฉัตร

PH-M102

13

3500

2500

ฟิสิกส์ ม. ต้น พื้นฐานกลศาสตร์-ความร้อน

อ.เอกฉัตร

PH-M101

18

3500

2500

ติวเข้มเคมี  ม.ต้น

อ.ณัฐวัฒน์

CH-M01

18

3500

2500

ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น

อ.ณัฐวัฒน์

CH-M02

15

3500

2500

ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1

อ.ธนะชัย

BIO-M01T

20

3500

2500

ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 2

อ.ธนะชัย

BIO-M02T

19

3500

2500

ติวเข้มชีววิทยา ม.ต้น

ดร.พจน์

BIO-M01P

13

3500

2500

ภาษาอังกฤษ  ม.ต้น   เล่ม 1

อ.เรวัตร

EN-M101

10

3500

2500

ภาษาอังกฤษ  ม.ต้น   เล่ม 2

อ.เรวัตร

EN-M102

15

3500

2500

ภาษาอังกฤษ  ม.ต้น   เล่ม 3

อ.เรวัตร

EN-M103

15

3500

2500

ภาษาอังกฤษ  ม.ต้น   เล่ม 4

อ.เรวัตร

EN-M104

18

3500

2500

POWER SOC.1

อ.เบียร์

SO-M01B

16

3500

2500

POWER SOC.2

อ.เบียร์

SO-M02B

16

3500

2500

ติวเข้มคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4

อ.ฐิติกร

MA-M101T

18

3500

2500

ตะลุยโจทย์ ม.3 สอบเข้า ม.4 Part 1

อ.ฐิติกร

MA-M102T

15

3500

2500

ตะลุยโจทย์ ม.3 สอบเข้า ม.4 Part 2

อ.ฐิติกร

MA-M103T

15

3500

2500

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.3สอบเข้า ม.4

อ.นพรัตน์

MA-M107A

13

3500

2500

ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 1 พื้นฐานกลศาสตร์-ความร้อน

อ.เอกฉัตร

PH-M101

18

3500

2500

ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม 2 พื้นฐานไฟฟ้า+ของเหลว+คลื่น

อ.เอกฉัตร

PH-M102

13

3500

2500

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เข้าเตรียม Vol 1

อ.เอกฉัตร

PH-M103

19

3500

2500

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น เข้าเตรียม Vol 2

อ.เอกฉัตร

PH-M104

15

3500

2500

ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์แนว IJSO

อ.เอกฉัตร

PH-M105

11

3500

2500

ติวเข้มเคมี ม.ต้น

อ.ณัฐวัฒน์

CH-M01

18

3500

2500

ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น สอบเข้าเตรียมฯ

อ.ณัฐวัฒน์

CH-M02

15

3500

2500

ติวเข้มชีววิทยา ม.ต้น

ดร.พจน์

BIO-M01P

13

3500

2500

ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ต้น

ดร.พจน์

BIO-M02P

13

3500

2500

ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 1

อ.ธนะชัย

BIO-M01T

20

3500

2500

ชีววิทยา ม.ต้น เล่ม 2

อ.ธนะชัย

BIO-M02T

19

3500

2500

ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ต้น เตรียมอุดมฯ มหิดลวิทย์

อ.ธนะชัย

BIO-M03T

8

2000

1200

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เล่ม 1

อ.เรวัตร

EN-M101

10

3500

2500

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เล่ม 2

อ.เรวัตร

EN-M102

15

3500

2500

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เล่ม 3

อ.เรวัตร

EN-M103

15

3500

2500

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เล่ม 4

อ.เรวัตร

EN-M104

18

3500

2500

ติวเข้มอังกฤษสอบเข้าเตรียมอุดม ฯ / ม.4

อ.เรวัตร

EN-M105

19

3500

2500

อังกฤษ ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมอุดมฯ / ม.4

อ.เรวัตร

EN-M106

14

3500

2500

VOCAB-READING พิชิตเตรียมอุดมฯ

อ.เรวัตร

EN-M107

20

3700

2700

ภาษาไทย ม.3 สอบเข้า ม.4 (หลักภาษาไทย)

อ.อนุศักดิ์

TH-M01A

15

3500

2500

Insight to Soc.1

อ.เบียร์

SO-M03B

15

3500

2500

Insight to Soc.2

อ.เบียร์

SO-M04B

15

3500

2500

Upper Soc. ข้อสอบเก่าเข้าเตรียมอุดมฯ

อ.เบียร์

SO-M05B

15

3500

2500

Superior Soc. ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดมฯ

อ.เบียร์

SO-M06B

15

3500

2500

ชื่อวิชา

ผู้สอน

รหัส

จำนวนแผ่น

DVD  -  แบบ1

DVD - แบบ 2

ระยะเวลา 1 ปี

ระยะเวลา 4 เดือน

หลักสูตร ม.4 -  ม.6  ทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย และการเตรียมสอบเอ็นทรานซ์  Admission  GAT PATT O-NET

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1

อ. อุ๊จัง

MA-H101A

14

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

อ. อุ๊จัง

MA-H102A

19

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1

อ. อุ๊จัง

MA-H103A

18

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

อ. อุ๊จัง

MA-H104A

16

3500

2500

คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1+2

อ. อุ๊จัง

MA-H105A

18

3500

2500

ฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 1

อ.เอกฉัตร

PH-H101

11

3700

2700

ฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 2

อ.เอกฉัตร

PH-H102

16

3500

2500

ฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 3

อ.เอกฉัตร

PH-H103

20

3500

2500

ฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 4

อ.เอกฉัตร

PH-H104

13

3500

2500

ฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 5

อ.เอกฉัตร

PH-H105

27

4000

3500

ฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 6

อ.เอกฉัตร

PH-H106

5

1000

800

CHEM-1

อ.ณัฐวัฒน์

CH-H01

33

5000

4000

CHEM-2

อ.ณัฐวัฒน์

CH-H02

38

5500

4500

CHEM-3

อ.ณัฐวัฒน์

CH-H03

26

4000

3000

CHEM-4

อ.ณัฐวัฒน์

CH-H04

12

3200

2200

CHEM-5

อ.ณัฐวัฒน์

CH-H05

23

3800

2800

ชีววิทยา เล่ม 1

อ.ธนะชัย

BIO-H01T

27

3500

2500

ชีววิทยา เล่ม 2

อ.ธนะชัย

BIO-H02T

18

3500

2500

ชีววิทยา เล่ม 3

อ.ธนะชัย

BIO-H03T

21

3500

2500

ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ชุดที่ 1

อ.ธนะชัย

BIO-H04T

220 ข้อ

1000

800

ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ชุดที่ 2

อ.ธนะชัย

BIO-H05T

376  ข้อ

1500

1300

ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ชุดที่ 3

อ.ธนะชัย

BIO-H06T

396  ข้อ

3500

1300

GRAMMAR - 1 (ม.ปลาย)

อ.เรวัตร

EN-H101

18

3500

2500

GRAMMAR - 2 (ม.ปลาย)

อ.เรวัตร

EN-H102

18

3500

2500

VOCAB REVOLUTION & READING 1

อ.เรวัตร

EN-H103

13

3500

2500

พิชิต ERROR / VOCAB / READING

อ.เรวัตร

EN-H104

18

3500

2500

คณิตศาสตร์ ADMISSION

อ.นพรัตน์

MA-A101T

42

7500 / 18 เดือน

6500 / 6 เดือน

ฟิสิกส์ ADMISSION

อ.เอกฉัตร

PH-A101

100 ชม.

7500 / 18 เดือน

6500 / 6 เดือน

เคมีบรรยาย ADMISSION

อ.ณัฐวัฒน์

CH-A01

56 แผ่น

5700 / 18 เดือน

4700 / 6 เดือน

CHEM for ENT 2

อ.ณัฐวัฒน์

CH-A02

80 แผ่น

8500 / 18 เดือน

7500 / 6 เดือน

ตะลุยโจทย์เคมี PAT-2

อ.ณัฐวัฒน์

CH-A04

16

3500

2500

ชีววิทยา ADMISSION ทุกระบบ

อ.ธนะชัย

BIO-A01T

51

3500

2500

ชีววิทยา O-NET

อ.ธนะชัย

BIO-A02T

12

3500

2500

ตะลุยโจทย์ชีววิทยา ADMISSION ชุดที่ 1+2+3

อ.ธนะชัย

BIO-A06T

29

3500

2500

ENGLISH ADMISSION BOOK -I

อ.เรวัตร

EN-A101

17

3500

2500

ENGLISH ADMISSION BOOK -II

อ.เรวัตร

EN-A102

20

3500

2500

พิชิต SMART 1

อ.เรวัตร

EN-A103

17

3500

2500

ตะลุยโจทย์ O-NET

อ.เรวัตร

EN-A104

17

3500

2500

ตะลุยโจทย์ GAT

อ.เรวัตร

EN-A105

16

3500

2500

GAT ภาษาไทย

อ.อนุศักดิ์

TH-A01A

10

3500

2500

สังคม O-NET &QUOTA เล่ม 1

อ.เบียร์

SO-A01B

16

3500

2500

สังคม O-NET &QUOTA เล่ม 2

อ.เบียร์

SO-A02B

16

3500

2500

สังคม O-NET &QUOTA เล่ม 3

อ.เบียร์

SO-A03B

20

3500

2500